Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng và những điều DN phải làm khi tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022.

Sau khi nghị định Nghị định 38/2022/NĐ-CP về tăng mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 thì nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động không … Read More