Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng và những điều DN phải làm khi tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022.

Sau khi nghị định Nghị định 38/2022/NĐ-CP về tăng mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 thì nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động không … Read More

Giảm thuế GTGT trừ các mặt hàng, dịch vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(Kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ) … Read More