[Các Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Vào Tháng 4/2021] Phần 4: Quy Định Về Mức Thu, Nộp, Quản Lý & Sử Dụng Phí Hải Quan, Lệ Phí Hàng Hóa, Phương Tiện Vận Tải Quá Cảnh

Ngày 18/2/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTC quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải … Read More

[Các Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Vào Tháng 4/2021] Phần 3: Chế Độ Và Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thanh Toán Vốn Đầu Tư

Từ 5/4/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung … Read More

[Các Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Vào Tháng 4/2021] Phần 2: Tiêu Chí Xác Định Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao

Ngày 16/03/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (Có hiệu lực từ 30/04/2021). Mời bạn cùng TOPA tìm hiểu … Read More

Checklist 5 Điều Cần Làm Trước Khi Kế Toán Nghỉ Việc Để Tránh Rủi Ro Cho Doanh Nghiệp

Kế toán xin nghỉ việc, vì bất cứ lý do nào cũng là rủi ro cho doanh nghiệp. Nhân sư kế toán là nhân sự nắm nhiều thông tin và … Read More

WHAT TAX INFORMATION THE FOREIGN INVESTORS/ BUSINESS NEED TO PAY ATTENTION IN VIETNAM ?

Vietnam is a developing country. With the policy’s support for development, a lot of foreign investors & businesses want to go to Vietnam to start a new project. So, the … Read More

CÔNG VIỆC THỦ QUỸ LÀ GÌ ? THỦ QUỸ CÓ ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN ? PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

Thủ quỹ với bất cứ công ty nào cũng là một công việc cực quan trọng vì liên quan đến tiền. Với doanh nghiệp nhỏ, thường giám đốc sẽ phụ … Read More

Bình thường mới sau covid, làm sao để tiết kiệm chi phí phòng kế toán

Phương án tiết kiệm chi phí phòng Kế toán trong trạng thái bình thường mới luôn là một vấn đề chủ doanh nghiệp phải suy nghĩ. Đặc biệt trong tình … Read More