Hạn nộp, mức nộp lệ phí ( Thuế) môn bài 2022

Xin gửi tới quý doanh nghiệp, tổ chức một số lưu ý về LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022:

Các Doanh Nghiệp mới thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên,

CHƯA LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHÚ Ý:

– LẬP & NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 TRƯỚC NGÀY 30/01/2022

– DOANH NGHIỆP TĂNG THÊM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2021 thi lập tờ khai lệ phí môn bài BỔ SUNG trước ngày 30/01/2022

– DOANH NGHIỆP thành lập mới trong năm 2022 được MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP.

– DOANH NGHIỆP có điều chỉnh giảm cửa hàng, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch… trong năm 2021 thì phải thực hiện kê khai lại tờ khai lệ phí Môn bài năm 2022

CHÚ Ý: Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB theo TT80/2021 nha cả nhà mình. Hiện tại mẫu 01/LPMB theo TT80/2021 chưa được cập Nhật trên HTKK và trang thuedientu. Nên kế toán có 02 cách xử lý trong TH này: -TH01: ĐỢI HTKK cập Nhật mẫu trên hệ thống để lập và kê khai trực tuyến

-TH02: Lập BẢN CỨNG mang nộp cho bộ phận 1 cửa.

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP: Căn cứ vào VỐN ĐIỀU LỆ ghi trong Giấy chứng nhận DKKD:

– Bậc 01: Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm

– Bậc 02: Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm

– Bậc 03: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

THỜI HẠN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI:

THỜI HẠN NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRÙNG VỚI THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI LPMB: CHẬM NHẤT LÀ NGÀY 30/01/2022. CHÚ Ý: Các DN đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì KHÔNG cần phải nộp thêm tờ khai LPMB cho 2022 mà chỉ cần NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 CHẬM NHẤT là ngày 30/01/2022. Các chủ doanh nghiệp báo lại cho Kế toán phụ trách nhé.