HỒ SƠ BÀN GIAO CHO DOANH NGHIỆP KHI KẾ TOÁN THUẾ NGHỈ VIỆC ?

Việc nhân lực nghỉ việc luôn gây ra những sự khó khăn với doanh nghiệp. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân sự bộ phận kế toán không nhiều, thì vị trí kế toán khi nghỉ việc lại càng khiến chủ doanh nghiệp đau đầu. Lý do cơ bản là chủ doanh nghiệp hầu hết không hiểu về lĩnh vực kế toán. Vậy khi kế toán thuế doanh nghiệp nghỉ việc, hồ sơ bàn giao là gì ? Phương án tối ưu ?

CÁC TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

cac-tai-khoan-mat-khau-cua-doanh-nghiep

Danh mục các tài khoản đăng nhập và mật khẩu là một trong những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp không thể thiếu. Với việc thời điểm hiện tại, các công việc về thuế, điện tử đều làm qua kênh Online, thì việc kế toán thuế bàn giao lại là bắt buộc. Chủ doanh nghiệp phải kiểm tra đầy đủ các thông tin và vào kiểm tra thử.

Tài khoản Thuế điện tửTên đăng nhập: 
Mật khẩu:
Chữ ký sốHãng
Nơi lưu giữ
Mật khẩu
Hoá đơn điện từWebsite ( Phần mềm cài đặt)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bảo hiểm điện tửWebsite ( Phần mềm cài đặt)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Thông tin liên lạc với cơ quan Thuế, cơ quan bảo hiểmTên, số điện thoại, vị trí làm việc
Email nhận thông báo Thuế, bảo hiểm
Tình hình nợ thuế, bảo hiểm

CÁC SỔ SÁCH KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

cac-so-sach-ke-toan-thue-trong-doanh-nghiep

Các hồ sơ kế toán cũ và để hỗ trợ cho kế toán hiện tại là một trong những vấn đề rất khó khăn cho chủ doanh nghiệp.  Việc này khó và có tính chất “chuyên môn” hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trước tiên hãy list danh sách các sổ có thể có của doanh nghiệp.

Danh mục các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã nộpBáo cáo thuế: 
– Tờ khai thuế
– Bảng kê bán ra
– Bảng kê mua vào
Báo cáo sử dụng hóa đơn
Báo cáo tài chính:
– Báo cáo kết quả HĐKD
– Bảng cân đối tài khoản
– Thuyết minh BCTC
Phiếu thu: Đóng thành một quyển, thứ tự sắp xếp theo thời gian trên phiếu
Phiếu chi: Đóng thành một quyển, thứ tự sắp xếp theo thời gian trên phiếu
Phiếu nhập: Đóng thành một quyển, thứ tự sắp xếp theo thời gian trên phiếu
Sổ cái các tài khoản 
Sổ Bán hàng– Chi tiết bán hàng hóa
– Chi tiết bán thành phẩm
Các tài khoản công nợ:- Sổ tổng hợp- Sổ chi tiết– Tổng hợp công nợ phải thu
– Chi tiết công nợ phải thu
– Tổng hợp công nợ phải trả
– Chi tiết công nợ phải trả
Các tài khoản kho hàng- Sổ tổng hợp xuất nhập tồn- Sổ chi tiết– Tổng hợp kho thành phẩm
– Chi tiết kho thành phẩm
– Tổng hợp kho nguyên vật liệu
– Chi tiết kho nguyên vật liệu
– Tổng hợp kho hàng hóa
– Chi tiết kho hàng hóa
Sổ theo dõi khấu hao– Chi phí trả trước
– Tài sản cố định
– Công cụ dụng cụ
Sổ theo dõi chi phí, giá vốn– Tập hợp chi phí
– Tính giá vốn hàng bán
– Chi tiết 154 dở dang

Việc đầu tiên, chủ doanh nghiệp “cần có” đầy đủ các sổ này trước khi kiểm tra thông tin trên đó. Cần chú ý là tất cả các sổ này phải tính đến thời điểm hiện tại, đặc biệt với các báo cáo Thuế.

Lý do thông thường là Báo cáo thuế có tính định kỳ ( Kê khai thuế 1 quý làm 1 lần, báo cáo tài chính 1 năm làm 1 lần) vì vậy kế toán làm việc tại doanh nghiệp có thể không sát sao, đợi đến kỳ phải nộp mới tập trung làm. Như vậy, những nhân lực hỗ trợ tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn nếu kế toán thuế chưa hoàn tất hồ sơ từ đầu năm đến hiện tại, có khả năng phải làm lại hoàn toàn.

PHƯƠNG ÁN CHO CHỦ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Khi kế toán nghỉ việc, chắc chắn chủ doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ phương án tối ưu nhất. Đặc biệt là lĩnh vực Thuế của doanh nghiệp, là lĩnh vực có tính tiếp nối và khi bị thanh kiểm tra thì hồ sơ Thuế sẽ là hồ sơ dài hạn từ khi thành lập hoặc khi kết thúc kỳ kiểm tra trước. Vì vậy, khi kế toán nghỉ việc, đây sẽ là vấn đề rất khó để xử lý.

Vì vậy, một lời khuyên cho doanh nghiệp, đó là khi kế toán nghỉ việc, hãy chọn lựa một bên dịch vụ kế toán với chất lượng tốt nhất. Khi đó, doanh nghiệp sẽ được nhận nhiều lợi ích:

  • Có kế toán hướng dẫn, hỗ trợ khi nhận lại hồ sơ Thuế từ nhân lực cũ của doanh nghiệp
  • Có thể thuê dịch vụ để làm lại hồ sơ Thuế trước đây để đảm bảo được tính đúng đắn, thống nhất của doanh nghiệp. Việc này rất quan trọng với doanh nghiệp, do việc đúng – sai của hồ sơ Thuế do kế toán cũ làm chưa có ai xác minh. Và việc kiểm tra phương án hạch toán của 1 nhân lực sẽ mất thời gian không kém việc làm lại toàn bộ sổ sách. Vì vậy, khi thanh kiểm tra Thuế, những hồ sơ cũ do kế toán mới giải trình sẽ không thực sự phù hợp
  • Có phương án làm việc lâu dài, thống nhất tránh việc thay đổi kế toán giữa chừng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Như vậy, việc xử lý hồ sơ Kế toán Thuế khi kế toán nghỉ việc là vấn đề cần hết sức chú ý và phải cẩn thận với chủ doanh nghiệp. Vì hồ sơ Thuế hiện tại không được kiểm tra ngay mà phải chờ rất lâu về sau mới biết hậu quả.

Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ, liên lạc ngay đến Giải pháp kế toán Topa.vn.

Hotline: 0888.005.630

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.