Quy trình giải thể doanh nghiệp mới nhất 2022

Giải thể doanh nghiệp là một công việc phải tốn nhiều thời gian, công sức mới thực hiện được. Nhiều người thường nói, tại Việt Nam, lập ra thì nhanh, tuy nhiên giải thể thường rất lâu. Thông thường thời gian giải thể dao động từ 30-45 ngày nếu hồ sơ Thuế thuận lợi. Thực tế có những doanh nghiệp 3 tháng -1 năm chưa giải thể. Vì vậy, TOPA xin được chia sẻ quy trình giải thể doanh nghiệp nói chung như sau:

B1: Nộp hồ sơ giải thể lên sở kế hoạch đầu tư

Hồ sơ giải thể bước 1 lên sở Kế hoạch đầu tư sẽ gồm nhiều mẫu khác nhau tùy theo loại hình doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu kỹ hơn tại trang web: dangkykinhdoanh.gov.vn

B2: Xác nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp với cơ quan Thuế

Sau khi nộp hồ sơ giải thể, một số cán bộ Thuế sẽ liên lạc, thông báo với chủ doanh nghiệp. Lưu ý thông tin giải thể có thể là thông tin trên website thuedientu.gdt.gov.vn hoặc thông tin trên đăng ký kinh doanh.

Hãy chú ý :

  • Check email và điện thoại thường xuyên
  • Nếu có email từ thuế ghi rõ cần chuẩn bị những hồ sơ gì -> làm theo 
  • Nếu không email -> gọi lên cục thuế / chi cục thuế quản lý -> hỏi số cán bộ quản lý -> đề xuất xin hướng dẫn hồ sơ chuẩn bị

B3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế để giải thể doanh nghiệp

Thông thường hồ sơ thuế để giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm sẽ bao gồm:

  • Báo cáo quý hiện tại làm giải thể
  • Báo cáo tài chính (Lưu ý: làm trên phần mềm nhớ điền ngày kết sổ ở phần cấu hình)
  • Quyết toán TNDN, TNCN (Nên làm trên HTKK -> chọn option: giải thể, phá sản)

Lưu ý: Ngày BCTC, các quyết toán là ngày Công ty quyết định giải thể (ngày ghi trong thông báo gửi lên sở kế hoạch)

  • Cam kết ko phát sinh doanh thu, không nợ thuế, không xin hoàn thuế (Mẫu 04). Lưu ý: làm những chứng từ này khi cán bộ yêu cầu và áp dụng cho công ty trắng
  • Những hồ sơ chứng từ cán bộ yêu cầu thêm (nếu có)

B4: Thông báo đã nộp hồ sơ

Tại bước này, nhân sự phụ trách hãy liên lạc lại với cán bộ Thuế một lần nữa để thông báo về việc đã hoàn thành nộp hồ sơ và đề xuất kiểm tra.

B5: Thanh kiểm tra quyết toán Thuế

Đây là bước khó nhất của quy trình. Cán bộ Thuế sẽ yêu cầu thanh kiểm tra Thuế. Thời gian thực hiện sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của hồ sơ Thuế. Chi tiết các bạn có thể xem các thông tin về thanh tra, quyết toán Thuế

Sau khi thực hiện thanh kiểm tra Thuế, quyết toán, thì doanh nghiệp sẽ nhận được

  • Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế để giải thể

B6: Làm thủ tục bước 2 trên Sở Kế hoạch đầu tư

Sau khi hoàn tất Quyết toán Thuế, chúng ta sẽ làm bước còn lại để làm thủ tục bước 2 trên Sở kế hoạch đầu tư.

Kết quả, sau khi hoàn tất các thủ tục, sở kế hoạch đầu tư và Thuế sẽ cập nhật thông tin về Thuế như hình sau

>> Xem thêm thông tin về Doanh nghiệp

>> Xem Dịch vụ quyết toán cho doanh nghiệp