Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng trang đăng ký kinh doanh trực tuyến để mọi cá nhân đều có thể thực hiện đăng ký kinh doanh qua tài khoản riêng của mình một cách dễ dàng. Trong bài viết này TOPA xin hướng dẫn bạn tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp.

1. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1: Truy cập vào trang dangkyquamang

Để tạo tài khoản bạn cần truy cập vào địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Bước 2: Tạo tài khoản

 • Nhấp vào [Tạo tài khoản mới].
Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nhấp vào [Tạo tài khoản mới] (Ảnh minh họa)

 • Nhập các thông tin tại mục “Thông tin chi tiết”, mục “Thông tin về cá nhân” và mục “Thông tin liên hệ chi tiết”.
Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nhập thông tin đăng ký tài khoản thông thường (Ảnh minh họa)

 • Click vào ô [I’m not a robot] tại mục Mã Captcha và nhấn chọn hình theo yêu cầu.
 • Cuối cùng, nhấp vào nút [Đăng ký] để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản.
Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nhấp nút đăng ký (Ảnh minh họa)

Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Thông báo kích hoạt tài khoản qua email (Ảnh minh họa)

Bước 3: Đăng nhập địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài khoản mà hệ thống gửi đến rồi nhấn vào đường link được cung cấp

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Kích hoạt tài khoản (Ảnh minh họa)

 • Trường hợp kích hoạt thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo tài khoản kích hoạt thành công.
 • Trường hợp không kích hoạt thành công, người đăng ký tiếp tục đăng nhập như bình thường, nếu vẫn chưa đăng nhập được thì gửi mail cho địa chỉ hotro@brr.vn để được hướng dẫn.

2. Đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1:

 • Trường hợp tạo tài khoản đăng ký kinh doanh ngay sau khi tạo tài khoản thông thường:

+ Nhấp vào [Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh] trong thông báo kích hoạt tài khoản thành công.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Đăng ký tài khoản kinh doanh (Ảnh minh họa)

+ Nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã đăng ký và nhấn chọn [Tôi muốn đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh].

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nhập mật khẩu tài khoản thông thường (Ảnh minh họa)

 • Trường hợp đã có tài khoản thông thường trước đó và sau này mới tạo tài khoản đăng ký kinh doanh:

+ Đăng nhập tài khoản thông thường tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ ở Khung đăng nhập.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Đăng nhập tài khoản thông thường (Ảnh minh họa)

+ Tại thanh công cụ, chọn [Quản lý thông tin cá nhân] rồi chọn [Yêu cầu Tài khoản đăng ký kinh doanh].

Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh (Ảnh minh họa)

Bước 2: Điền thông tin và tải các tài liệu đính kèm

 • Tại mục Tài liệu đính kèm

+ Chọn loại tài liệu đính kèm;

+ Tải lên tài liệu đính kèm đã chọn bằng cách: nhấn vào nút [Choose file], chọn file từ thiết bị của người đăng ký rồi nhấn nút [Tải lên].

Tải tài liệu đính kèm (Ảnh minh họa)

 • Tại mục Giấy tờ chứng thực cá nhân: điền thông tin về loại giấy tờ, số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn chính xác như trong Giấy chứng thực cá nhân.

Giấy tờ chứng thực cá nhân (Ảnh minh họa)

 • Tại mục Xem chi tiết người dùng: kiểm tra lại các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ. Nếu có sai sót thì tiến hành Thay đổi thông tin tài khoản.

Bước 3: Nhấp vào ô [Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng để được sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh].

Bước 4: Nhấp vào nút [Xác nhận] để gửi yêu cầu.

Nhập nút Xác nhận (Ảnh minh họa)

Tạo tài khoản chỉ là bước ban đầu để bạn thành lập doanh nghiệp cho chính bạn, nếu bạn chưa từng trải qua quá trình tiếp xúc với bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp vô cùng phức tạp thì bạn có thể tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp của TOPA với chi phí vô cùng hợp lý, bên cạnh đó bạn còn được tư vấn về Thuế miễn phí.