Thuế suất thuế nhập khẩu – Quy định thuế xuất nhập khẩu mới từ 15/7/2023

Ngày 31/5/2023, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2023. Cùng TOPA tìm hiểu thông tin về Thuế suất thuế nhập khẩu – Quy định thuế xuất nhập khẩu mới trong bài viết dưới đây.

thue-suat-thue-nhap-khau-quy-dinh-thue-nhap-khau-moi

Biểu thuế nhập khẩu theo quy định thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới

Theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP: 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gồm:

 • Mục I: Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 97 chương theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • Mục II: Quy định Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Chương 98.

Xem thêm: Xuất hóa đơn sai thời điểm bị phạt bao nhiêu

Thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, có 04 đối tượng áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu:

 • Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
 • Cơ quan hải quan, công chức hải quan
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này gồm:

 • Danh mục của các mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số 26/2023/NĐ-CP
 • Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí

Các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc các nhóm hàng từ 84.54 đến 84.63 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

 • Các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Máy gia công cơ khí nêu tại khoản này là loại không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
 • Các mặt hàng máy gia công cơ khí không thuộc trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các nhóm từ 84.54 đến 84.63 quy định tại Mục I Phụ lục II về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem thêm: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp – Thông tin chi tiết

Căn cứ tính thuế đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm

 1. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào vị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
 2. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam

 • Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
 • Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
 • Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b (Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016). Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Xem thêm: Nghĩa vụ thuế khi thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin về Thuế suất thuế nhập khẩu – Quy định thuế xuất nhập khẩu mới từ ngày 15/7/2023. Nếu bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, hoặc cần tư vấn các vấn đề về kế toán thuế có thể liên hệ TOPA qua hotline/Zalo: 0888.005.630, chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!