Hạn nộp Kê khai Thuế Quý 2/2022 cho Doanh nghiệp

Hạn nộp tờ khai / Kê khai Thuế Quý 2/2022 cho doanh nghiệp là việc mà các Kế toán và chủ doanh nghiệp luôn cần nắm vững. Để tránh các mức phạt từ cơ quan Thuế dành cho doanh nghiệp. Hãy lưu lại bài viết này để nắm được thông tin

Hạn nộp các báo cáo Thuế Quý 2.2022

Thời hạn nộpDN kê khai thuế GTGT theo QuýDN kê khai thuế GTGT theo Tháng
20/07/2022– Tờ khai thuế GTGT T6/2022
– Tờ khai thuế TNCN T6/2022
31/07/2022– Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2022
– Tờ khai thuế TNCN Quý 2/2022 (nếu có)
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý 2/2022(nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 2/2022
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý 2 /2022 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 2/2022

Tìm hiểu về Dịch vụ Kế toán Thuế 1ketoan.com và Topa.vn

Dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp Báo cáo Thuế Quý 2/2022

Mức phạtHành vi 
Phạt cảnh cáo Quá thời hạn nộp từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngQuá thời hạn nộp từ 1 đến 30 ngày, trừ các trường hợp đã phạt cảnh cáo
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồngQuá hạn từ 30 đến 60 ngày
Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồnga) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng Quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Ví dụ: Doanh nghiệp chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN của quý 2/2022, tính từ ngày 31/07 đến 15/09 đã là 45 ngày. Như vậy thuộc mức phạt chậm nộp từ 31 đến 60 ngày, trung bình vào khoảng 6.500.000 đồng/ tờ khai.

Các thông tin Thuế các cần lưu ý trong tháng 07/2022

Một vấn đề cần lưu ý hết sức quan trọng vào ngày 01/07: Tất cả các doanh nghiệp trên cả nước sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Có nghĩa là

  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy sẽ phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử
  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư cũ cũng phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử do cơ quan Thuế quản lý.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Một điều cần lưu ý kỹ hơn, đó là việc nộp BC-26 để hủy hóa đơn cũ, nếu không sẽ bị phạt.

Nếu doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thì sẽ thực hiện ngay trong quý thay đổi. Nếu không làm sẽ bị phạt chậm nộp

  • Từ 01-30 ngày thường bị phạt 3.5 triệu
  • Mức 31-60 ngày thường bị phạt 6.5 triệu
  • Mức 61-90 ngày thường bị phạt 11.5 triệu

Cách kiểm tra:

  • Kiểm tra thông báo hủy hóa đơn cũ vào ngày nào
  • Kiểm tra Báo cáo sử dụng hoá đơn: thời điểm nào làm TB03 thì báo cáo sử dụng hoá đơn tại kỳ đó, tồn cuối kỳ = 0

>> Xem hạn nộp kê khai thuế Quý 3.2022

>> Lịch nộp Kê khai Thuế Quý 4.2022